Mem är trettonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.  Mem betyder Vatten och symbolen liknade antikt rörligt vatten. Levande vatten kan symbolisera strömmar, strömmar i kaos, mycket flödande vatten kan vara kraftfullt och mäktigt, levande vatten kan även symbolisera blod, vätskan i kroppen som strömmar fram.

Mem är trettonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Mem betyder Vatten och symbolen liknade antikt rörligt vatten. Levande vatten kan symbolisera strömmar, strömmar i kaos, mycket flödande vatten kan vara kraftfullt och mäktigt, levande vatten kan även symbolisera blod, vätskan i kroppen som strömmar fram. 

                                         

Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framåt skrevs tecknet likt ovan. Efter tiden i Egypten och runt tiden för Kung David hade Mem förändrats något:

                                                   

Till höger är en bild på "Seal of Shema", daterat ca 788 BCE (cojs.org). Tecknet för Mem ( i Shema) syns tydligt över lejonets man.

Se arkeologiskt fynd (Davids Stad i Jerusalem): Fynd : 2600 år. Ett sigill ägt av Netan Melek ifrån 2:a Konungeboken

När det Israeliska folket blev bortförda till Babylon på 5-600-talet F.Kr anpassade man tecknen till Arameiska tecken. Tecknet för Mem förändrades märkbart:

             

Det nya skrivsättet tog man tillbaka till Israel medan folket som varit kvar i landet och folken runt om kring Israel, fortfarande skrev med de antika tecknen. Arkeologiska fynd visar att Moabiterna (Nordvästra Jordanien), Samarierna(Nord om Jerusalem) och Fenicierna (Libanon) använde ett snarlikt alfabet. Vid tiden för Jesus användes båda sätten att skriva. Det arameiska sättet att skriva blev den still som tog överhanden och är snarlik den stil som används än idag.

Svenska bokstaven M m har likheter med den antika symbolen. Även de grekiska symbolerna för My Μ μ har vissa likheter med Mem.

Numeriskt

Mem är nummeriskt siffran 40

 

Referens:
https://www.ancient-hebrew.org/alphabet/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet

https://en.wikipedia.org/wiki/Moabite_language