Ordbilden för Nåd, Chen (חן), är att värna om livet, skydda fortsatt liv.

Nåd, Chen (חן)

Det hebreiska ordet som vanligen översätts nåd är Chen (חן) eller Chenan (חנן) och stavas med bokstäverna Chet(ח) och Noon (נ). På engelska översätts ordet Chen vanligen med ordet "Grace".

Chet (ח)

Bokstaven Chet betyder mur eller staket och skrevs antikt som en symbol av ett staket:

          

Ett staket eller mur användes för att dela av eller skydda någonting. Det kunde vara att skydda djur från yttre hot eller för att djuren inte skulle springa iväg. Chet kunde vara en mur som skyddade mot fienden, eller chet kunde vara en tältvägg som höll upp tältet som gav skydd mot regn, vind och stekande sol.

Läs mer om: 8. Chet - ח - Tältvägg, Mur, Vägg, Dela av

Noon (נ)

Bokstaven Noon betyder liv och den antika symbolen illustrerades av en bild av ett växande frö:

                        

Ett frö eller sädeskorn symboliserar fortsatt liv. Noon kan betyda nästa generation, en arvinge, en son, en dotter men kan även betyda kontinuitet.

Läs mer om: 14. Noon- נ - Säd - Frö, Kontinuerlig, Arvinge, Son

 

Chen - Skydda fortsatt liv

Ordbilden för Chen (חן) bildar att skydda fortsatt liv, att värna om det fortsatta livet. Nåd innebär alltså att värna om livet.

Gud värnade om livet på jorden via Noah (Noa) som fick uppdraget att bygga en ark, en båt som skulle rädda människan och djuren på jorden:

Herren sade: "Människorna som jag har skapat skall jag utplåna från jordens yta, och med dem alla fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag gjorde dem." Men Noa hade vunnit Herrens välvilja (Chen, חן).
Första Moseboken 6:7-8

Namnet Noah (נח)

Namnet Noah översätts vila och stavas med samma bokstäver som ordet Chen (nåd) men i omvänd ordning. Noah stavas alltså med bokstäverna Noon (נ) och Chet(ח):

När Lemek var 182 år fick han en son. Han gav honom namnet Noa (נח), "ty", sade han, "denne skall ge oss lättnad i vårt arbete och vår möda när vi brukar jorden som Herren har förbannat".
Första Moseboken 5:28-29

Namnet Noah bygger alltså på att "ge lättnad i arbete", och kan översättas att vila. Ordbilden för Noah, Chet plus Noon, bildar att sätta livet i skydd. Noah byggde en ark som användes för att "sätta livet på jorden i skydd"

Noa, som levde i denna tid, var en oförvitlig och rättfärdig man; han levde i gemenskap med Gud
Första Moseboken 6:9

 

Chenah eller Hannah (חנה)

Ett besläktat ord till ordet för nåd är Chanah, eller Hannah, och stavas med bokstaven Hey adderat efter ordet Chen. Chanah kan betyda tält eller att resa tält. Det antika hebreiska tankesättet fokuserade på funktion och ett tält, ett läger, ger möjlighet till vila. Chet kan både betyda att vila och att slå läger. Nåd, Chen är att innesluta, bevara livet, likt ett tält innesluter och skyddar mot väder och vind och ger vila.

Bokstaven Hey efter ett ord anger vart begreppet kommer ifrån.

Läs mer om: 5. Hey - ה - Hallå, Hej

 

Namnen Johannes, Johanna och Hannah

Namnet Hannah (Hanna) kommer av ordet Chanah, ordet för nåd, barmhärtighet eller "grace" (eng.). Namnen Johannes och Johanna kommer av en sammansättning av Yah, som är ordet för Gud (kort för Yehovah) och ordet Chanan, som översätts nåd, nådefull, barmhärtig. Johannes och Johanna betyder därmed att Gud är nådefull.