Shavuot

Pingstdagen på hebreiska heter Shavout. Shavuot är ordet Sheba i plural. Sheba betyder "Sju", men även "Ed" eller "förbund". Shavuot i plural syftar bland annat till siffran 7 i plural, sju gånger 7 dagar, 7 veckor.

Shavuot infaller dagen efter sju gånger sju dagar efter påsk. Det vill säga, dagen efter 49 dagar efter Påsk, den 50:e dagen. Därav ordet "Pentecost" på engelska och "Pingst" på svenska som kommer av det grekiska ordet Πεντηκοστή (Pentēkostē) som betyder den "femtionde".

Ordet Sheba, kommer av rotordet Shub.  Shub betyder omvändelse på hebreiska.

Läs mer om:  Shub - Omvändelse, Att förstöra Huset

Läs mer om: "Samband mellan omvändelse, siffran 7, en ed, Sabbat"

Sheba är ordet shub med bokstaven "Ayin" adderat. Ordet Ayin betyder "öga", vilket symboliserar att se.

Läs mer om : 16. Ayin- ע - Öga - Att se, titta, förstå, veta

Sheba betyder alltså att ”se omvändelse”, vilket är syftet med en ed. En ed från Gud utlovar något i framtiden som skall eller inte skall hända. Ett förbund med Gud är ett framtida löfte, vilket vi kan se verkligt redan i nuet.

När ett ord upprepas på hebreiska innebär det en förstärkning av ordets betydelse. Ordet Shavuot är alltså Sheba i plural, vilket innebär "omvändelsens omvändelse", en verklig omvändelse. Pingsten handlar därmed om hjärtats omvändelse från grunden.

På pingsten faller den heliga anden över lärjungarna i Jerusalem med är även dagen då Moses anses få Torah och då han kommer ner med de 10 Guds bud från Sinais Berg.

Pingsten handlar om hur ordet och anden kan verka tillsammans.

Läs mer om: 7. Pingstdagen - "Shavuot" (Del 1 av 2)

Läs mer om: 8. Pingstdagen - "Shavuot" (Del 2 av 2)