Ordet Har betyder Berg på hebreiska och stavar med bokstäverna Hey och Reish. Ordbilden bildar riket, eller huvudet, kungen, prinsen, eller ledaren för ett rike.

Berg, Har (הר)

Ordet Har (הר) eller Harar(הרר) betyder Berg på hebreiska. Har stavas med bokstäverna Hey och Reish

Reish (ר)

Reish betyder huvud på hebreiska. Antikt liknande antika symbolen för Reish ett huvud:

 (Antika tecknet för Reish)

Reish, ett huvud, kan vara en ledare, en prins, en kung. Ett besläktat ord är Rosh som översätts Prins eller furste i bibeln. I profetian om Storfursten från Gog och Magog i bibelboken  Hesekiel, kommer ordet för Storfurste av ordet Rosh i grundtexten:

Herrens ord kom till mig: Människa! Vänd dig mot Gog i landet Magog, storfursten(Rosh) av Meshek och Tuval, och profetera mot honom.
Hesekiel 38:1-2

En prins, furste eller kung styr ett territorium, ett rike och reish kan även betyda rike, nation

Läs mer om: 20. Reish- ר - Huvud - Först, Top, Början

 

Hey (ה)

Bokstaven Hey skrevs antikt som en person med händerna i luften. En person som ropar "hey" och drar uppmärksamhet till sig:

 (Antika tecknet för Hey)

Hey framför ett ord sätter ordet i bestämd form. Sätter vi bokstaven  Hey framför Reish bildas ordet "Riket" i bestämd form. 

Läs mer om: 5. Hey - ה - Hallå, Hej

 

Har (הר)

Ordet Har som betyder berg stavas alltså med bokstäverna Hey och Reish och bildar ordbilden "huvudet" i bestämd form. Huvudet i ett rike är kungen, prinsen eller ledaren. På hebreiska är ledaren, riket och berget synomyma ord. I Uppenbarelseboken skriver Johannes om sju berg och kopplar berg med kungar:

 

"De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på, och de är också sju kungar. Fem har fallit, en finns nu, och en har inte kommit än, och när han kommer skall han stanna bara en kort tid"
Uppenbarelseboken 17:9-10

 

Med en kung följer även ett rike. Utan ett rike eller en nation har vi heller ingen kung eller furste. Mellan Berg (Har) och kungarike finns alltså en naturlig koppling och när kullar och berg används symboliskt i bibeln betyder det riken, nationer, eller ledarskap i olika former.

Läs mer om: Symbolik i Bibeln

Johannes var jude och för honom var den hebreiska kulturen, språket och förståelsen det naturliga tankesättet. Kopplingen mellan berg, kung och rike är fullt naturlig för honom men han förklarar kopplingen för den västerländska läsaren som kanske inte annars skulle förstå detta.

 

I gamla testamentet är berg regelbundet en symbol för "rike":

 “Men det skall ske i kommande dagar att det berg där HERRENS hus är skall stå där fast grundat, ypperst ibland bergen, och vara upphöjt över andra höjder; och folk skall strömma ditupp."
Mika 4:1 och Jesaja 2:2

Här används rike synonymt med berg. Rimligt är att anta att berget i Jerusalem inte fysiskt kommer vara högst bland alla berg på jorden utan det är rent bildligt Guds rike som kommer att vara "det högsta berget" och Guds rike skall vara över alla andra riken. Ett annat exempel hittar vi i bibelboken Hesekiel där Guds folk, "fåren" profeteras spridda bland världens "all berg":

Mina får gå nu vilse på alla berg och alla höga kullar; över hela jorden äro mina får förskingrade, utan att någon frågar efter dem eller uppsöker dem."
Hesekiel 34:6

Bergen beskriver här världens nationer och riken. Denna profetia blev (bland annat) uppfylld när Jerusalem förstördes år 70 e.Kr och det judiska folket åter skingrades över världen.

Läs mer om: Symbolik i Bibeln