Lamed är tolfte bokstaven i det hebreiska alfabetet:  Lamed betyder Herdestav och symbolen var en herdestav . En herdestav användes till att visa djuren vägen.

Lamed är tolfte bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Lamed betyder Herdestav och symbolen var en herdestav . En herdestav användes till att visa djuren vägen, att leda, att blockera, men även att kroka fast och dra rätt. Lamed kunde också vara ett ok. Symboliskt betyder Lamed att undervisa, auktoritet och att binda.

                                             

Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framåt skrevs tecknet likt ovan. Efter tiden i Egypten och runt tiden för Kung David hade Lamed inte förändrats:

                                                            

Se arkeologiskt fynd (Davids Stad i Jerusalem): Fynd : 2600 år. Ett sigill ägt av Netan Melek ifrån 2:a Konungeboken

När det Israeliska folket blev bortförda till Babylon på 5-600-talet F.Kr anpassade man tecknen till Arameiska tecken. Tecknet för Kaf förändrades något men viss likheter var kvar:

                                                         

Det nya skrivsättet tog man tillbaka till Israel medan folket som varit kvar i landet och folken runt om kring Israel, fortfarande skrev med de antika tecknen. Arkeologiska fynd visar att Moabiterna (Nordvästra Jordanien), Samarierna(Nord om Jerusalem) och Fenicierna (Libanon) använde ett snarlikt alfabet. Vid tiden för Jesus användes båda sätten att skriva. Det arameiska sättet att skriva blev den still som tog överhanden och är snarlik den stil som används än idag.

Numeriskt

Lamed är nummeriskt siffran 30

 

Referens:
https://www.ancient-hebrew.org/alphabet/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet

https://en.wikipedia.org/wiki/Moabite_language