Davids Stad, Jerusalem (Israel), Foto Christer Dahlberg

'Bulla hittad med texten "Betlehem" från första tempel perioden

Utgrävningar i Davids Stad har resulterat i upptäckten av en bulla med staden "Betlehem" skrivet med antika hebreiska bokstäver. Detta är det äldsta beviset som utgör ett konkret bevis på förekomsten av staden Betlehem, som nämns i Bibeln. 
Bullan mäter ca. 15mm och hittades när man siktade jord från arkeologiska utgrävningar i huset över vattenbrunnen i Davids stad. En bulla är en bit lera som användes för att försegla ett dokument eller ett objekt. En bulla var en förseglingen med ett sigill från den person som skickade dokumentet eller objektet, och en obruten försegling var ett bevis på att dokumentet eller objektet inte öppnats av någon obehörig. Tre rader med forntida hebreiska bokstäver:

 

בשבעת  Bishvʽat (Enligt ed/avtal)

בת לים  Bat Lechem (Betlehem)

[למל] ך  [Lemel] ekh (Till Kungen)

 
 
Detta verkar utgöra en sändning som skickades från Betlehem till kungen i Jerusalem. Bullan tillhör kategorien - skattebulla - som användes för att försegla skattetransporter som skickades till Juda kungarike och som användes i beskattningssystem i slutet av åttonde och sjunde århundradet f.Kr. Skatten betalades i form av silver eller jordbruksprodukter. Det här är första gången namnet Betlehem dyker upp utanför Bibeln, i en inskrift från första tempeltiden, vilket visar att Betlehem verkligen var en stad i kungariket Juda och möjligen också i tidigare perioder.
 
I Bibeln nämns Betlehem för första gången i versen:
"Så dog Rakel och blev begravd vid vägen till Efrata, det nuvarande Betlehem."
1 Moseboken 35:19
 
Judas ättlingar bosatte sig där, bland dem Boas familj (Ruts bok). Betlehems storhet börjar med smörjelsen av Kung David, Jishajs son, som blev kung (1 Samuelsboken 16).