Högtider (Moed) - Vittnar om källan till det levande vattnet...

Moed - Högtider

Grundordet som översätts "högtid" är Moed (מוֹעֵד) på hebreiska- och stavas med bokstäverna Mem(מ), Ayin (ע) och Dalet(ד):
 

Bokstaven Ayin (ע)

Bokstaven Ayin (ע) betyder öga, och skrevs antikt med en symbol för ett öga:


        
Ett öga kan symbolisera att se och förstå.

Läs mer om: 16. Ayin- ע - Öga - Att se, titta, förstå, veta

 

Bokstaven Dalet(ד)

Bokstaven Dalet betyder dörr och skrevs antikt som en symbol som likande en hängande tältdörr:

          

En dörr kan symbolisera, en passage, en öppning, en dörr som leder in i något nytt.

Läs mer om: 4. Dalet - ד - Dörr, Passage, Öppning

 

Aed (עֵד)- Ett vittne

Tillsammans bildar Ayin och Dalet, ordbilden "att se dörren", att "se en öppning som leder till något nytt", någon som ser en koppling mellan A och B. Ayin och Dalet bildar tillsammans ordet Aed(עֵד) och översätts "vittne". Ett vittne, vittnar om något eller någon, och får åhöraren att se och förstå något som hänt, något vittnet har kunskap om.

 

Bokstaven Mem(מ)

Bokstaven Mem(מ) betyder vatten, levande vatten. Den antika symbolen för bokstaven Mem(מ) var vattenvågor:

Strömmande vatten är livfullt och rör sig fram med kraft. Bokstaven mem framför ett ord ger "liv till ordet". Mem som ett prefix betyder” ifrån”.

Läs mer om: 13. Mem- מ - Vatten- Levande Vatten, Kaos, Mäktig, Blod

(Notera att Moed kan stavas med en ytterligare bokstav:  Vav. Vav har betydelsen:  "och, addera". Vav (och, addera) förändrar inte "ordbilden" märkbart)

Moed (מוֹעֵד)

Ordbilden för Moed blir alltså “från att se dörren” ,"att leda till insikten till något nytt”, vad som kommer ”ifrån ett vittne”. Högtiderna, haMoeDim vittnar om nya insikter som leder till något nytt. 

Pesach - Påsk

Det var på högtiden Pesach (Påsk) som Uttåget ur Egypten skedde precis som Jesu död på korset skedde på Påsk. Detta är tydliga exempel på avgörande händelser på högtiden Påsk som för både kristendomen och Judendomen vittnar om Guds utstakade försoningsplan mellan Gud och Människan.  Guds Högtider vittnar om (Aed) källan till det levande vattnet (Mem) som är Kristus:

"Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger"
Johannes 7:38

 

Guds Högtider

Vårhögtiderna, Påsken och Pingsten är direkt kopplade till Jesus i Nya Testamentet. Hösthögtiderna talar vi inte frekvent om men är också kopplat till Jesus och Guds försoningsplan. Detta kommer beskrivas i andra artiklar. Gud talade till Moses om högtiderna:

"Herren talade till Mose: Säg till israeliterna: Herrens högtider (Moed) som ni skall utlysa som heliga sammankomster, mina högtider (Moed)."
3 Moseboken 23:1-2

Högtiderna är alltså Herrens högtider (Moed). Högtiderna som räknas som Herrens Högtider i Bibeln är följande: