"Påsk" -  Del 1 av 3 i serien: Vårhögtiderna

 

Vårhögtiderna - Påsken

Vårhögtiderna är sammansatt av tre högtider:
Vårhögtiderna är sammansatt av tre högtider:
 Påsk (Mars 2021) - 4. Vårhögtiderna - "Påsk" (Del 1 av 3)
• Det Osyrade Brödets högtid  (April 2021) - 5. Vårhögtiderna - "Det Osyrade Brödets Högtid" (Del 2 av 3)
• Förstlingsfrukten (Maj 2021) - 6. Vårhögtiderna - "Förstlingsfrukten" (Del 3 av 3)

 

Påsken

Påsk eller Pesach har blivit det samlade namnet för alla dessa tre högtiderna. Påsken infaller den 14:e Nissan, mitten av månaden, då det alltid är fullmåne. Månaden Nissan är första månaden i den religiösa bibliska kalendern och den sjunde månaden i den civila bibliska kalendern

den bibliska påsken slaktades ett lamm som en påminnelse om lammet som offrades kvällen innan det judiska folkets uttåg ur Egypten tillsammans med Moses. Gud lovade skona folket i Egypten för dem som strök lammets blod på dörrposten kvällen före dödsängeln skulle passera på natten. Dagen efter frisläpptes folket från Slaveriet i Egypten av Farao. På påsken startar Gud ett händelseförlopp som friköper och för Israels folk ut från slaveriet i Egypten.

 

 

Den 10:e Nissan

Enligt traditionen valde man ut ett felfritt offerlamm fyra dagar före påsk, den tionde Nissan. Det utvalda lammet undersöktes noga efter fel under kommande fyra dagar, fram till påsk:

 ”Säg till Israels menighet att varje familjefar den tionde i denna månad skall ta ett lamm eller en killing, ett djur för varje hushåll. ……..Djuret skall vara felfritt, årsgammalt och av hankön och tas från fåren eller från getterna. Ni skall spara det till den fjortonde dagen i denna månad”
Andra Moseboken 12:3,5-6

Den tionde Nissan är också dagen då Jesus rider in i Jerusalem på en åsna:

"Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: "Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung."
Johannes 12:12

Man ropar från Psaltaren 118, Vers 25:

"Ana Jehovah, Hoshia Na aNa" (Fritt översatt: vi ber dig Gud, Fräls oss Nu, Rädda oss, snälla!)

Man säger "Yehovah Hoshia" eller förkortat: "Yeh-Hoshia". Vilket betyder "Jehova Räddar" eller "Jehova Frälser". Jehovah är namnet på Gud och ordet Hoshia betyder att rädda eller att frälsa. Namnet Josua ("Yo-Shua"), eller Jehoshua ("Yeh-hoshua"/"Yeh-hoshia") bygger på samma betydelse. Namnet Jesus är en grekisk version av namnet Josua. Namnet Jesus betyder alltså Gud Frälser eller Jehovah Frälser.

Orden Na eller aNa betyder: "låt det ske, snälla, jag ber". Hoshia Na, har blivit "Hosianna" på svenska. Om vi läser igen:

"Ana Jehovah, Hoshia Na aNa" så blir det: Ana Jehovah -"Snälla Yehovah/Gud" - Hoshia- "rädda oss , fräls oss" - Na aNa - "vi ber dig, snälla!" 

Samtidigt som folket säger Gud fräls oss, vädjar man till, namnet Jesus, Ye-Hoshua, namnet på han som rider in i Jerusalem på en åsna: "Snälla Jeh-Hoshua (Jesus) Snälla, Vi ber dig!". 

Folket fortsätter ropa från i vers 26: "Baruch Haba Beshem Jehovah". 
Vi knäböjer "Baruck"- Baruch betyder nämligen knä och översätts vanligen med "välsignar". Vi knäböjer för, eller välsignar, honom som representerar Jehovah, eller Gud, som kommer (haba) i namnet (Beshem). Herrens namn- (Beshem JehovahJehovahs namn.

Därefter står det att man ropade: "Han som är Kung av Israel". Ett annat sätt att säga "Israels konung" ser vi i Matteus 21:9, där det står :

"Hosianna - Davids son!"
Matteus 21:9

David var den Kung som en gång enade Israel. Ifrån Davids ätt skall en evig konung komma, enligt profeterna. Ifrån en son till kung David skall Messias komma och regera för evigt, en evig Kung. Jesus (Jeshua) var ättling till Kung David, han var son till David. 

"Då Jesus undervisade i templet frågade han: "Hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son?"
Markus 12:35

Man vädjar till Jesus, som man likställer med den messias och den kung som skulle komma och fria folket för evigt. Psaltaren 118, hade av tradition repeterats under många, många år på de stora högtiderna. Med Jesus blev mycket av innebörden i Psaltaren 118 verklighet/uppfylld emellertid inte på det vis de flesta förväntade sig.

De tre stora högtiderna som Psaltaren 113-118 citerades var :

  1. Pesach - Påskhögtiden
  2. Shovout - Pingsten, och
  3. Succot - Lövhyddofesten

Korsfästelsedagen - Den 14:e Nissan - En torsdag (eller en onsdag) - inte en Fredag.

Vi kan se att Johannes Evangeliet refererar till Påsken som en av dessa stora högtider, "en stor sabbat" kallar han den:

"Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten — det var en stor sabbat — bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort."
Johannes 19:31

Denna stora sabbaten handlar alltså inte om vecko-sabbaten, lördagen, utan snarare första dagen i det osyrade brödets högtid under Påsk högtiden. Detta enligt Andra Moseboken där det står så här:

"I sju dagar skall ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen skall ni skaffa bort all surdeg ur era hus, ty var och en som äter något syrat bröd från den första till den sjunde dagen skall utstötas ur Israel. Den första dagen skall ni hålla en helig (kodesh) sammankomst, liksom också den sjunde dagen. Inget arbete får utföras under de dagarna, utom det som är nödvändigt för att alla skall få äta"
2 Moseboken 12:15-16

Första och sista dagen i Det Osyrade Brödets Högtid räknas som avskilda dagar, som Sabbater.

(Ordet Kodesh - som översätts "helig" betyder snarare att avskilja, separera för ett speciellt, specifikt ändamål.)

Jesus korsfästes inte på fredagen före vecko-sabbaten utan dagen före en stor sabbat

Jesus talade flera gånger om att han skulle dö och uppstå igen efter 3 dagar. Bland annat kan vi läsa följande:

 "Därefter började han undervisa dem och sade att Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter tre dagar."
Markus 8:31

Jesus uppstår på dagen efter sabbat, på en söndag.  Jesus korsfästes därmed på en torsdag eller möjligen en onsdag beroende på hur man räkna. Orsaken att vi firar "långfredagen" som Jesu korsfästelsedag beror troligen på att man inte förstått den Judiska kalendern när traditionen.

Se Sista del i serien: Vårhögtiderna - "Förstlingsfrukten" (Del 3 av 3) 

 

Förvirrande ordval i Matteus (översättning)

Notera att Matteus talar om "första dagen i det osyrade brödets högtid". På den tiden angav man Påsk och Det Osyrade Brödets Högtid som en sammanhängande högtid och orden används här synonymt. Den 14:e Nissan var början på Påsk och men angavs denna dagen som första dagen på Det Osyrade Brödets Högtid. Rent teknisk var den 15:e Nissan "första dagen i det osyrade brödets högtid". Den 15:e Nissan var en "stor Sabbat", det vill säga den första dagen av de 7 Dagarna i "Det Osyrade Brödets Högtid". Följande dag (se nedan) den 13:e Nissan som på kvällen leder upp till den 14:e Nissan vid solnedgång, är första dagen i Påskhögtiden (Pesach):

Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?"  Han svarade: "Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar." Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden.
Matthew 26:17-19

Första dagen och sista dagen i det Osyrade Brödets Högtid är stora sabbater, och vilodagar. Denna dagen och nästföljande dag som är Jesu korsfästelsedag behandlas ej som sabbatsdagar. Förberedelsearbete skedde inte på en Sabbatsdag eller vilodag utan var förberedelse inför sabbaten. 

 

10:e till 14:e Nissan - "Ett felfritt offerlamm"

Under de fyra dagarna fram till korsfästelsen går man hårt åt Jesus i Jerusalem med frågor och angrepp. När man arresterat Jesus intensifieras ”inspektionen” av Jesus ytterligare. Men inget fel hittas på Jesus. Man har alltså hittat ett felfritt "offerlamm":

”Sedan gick Pilatus ut igen och sade till judarna: "Jag för ut honom till er för att ni skall förstå att jag inte finner honom skyldig till något."”
Johannes 19:4

I första Johannes brev står det:

”Ni vet att han har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns hos honom.”
1 John 3:5

 

Jesus död på korset speglas i Lammet på dörrposten i Egypten. Likt blodet på dörrposten som beskyddade folket i Egypten ger Jesu blod på korset beskydd för oss människor. Men alla tre högtiderna, Påsk, Det Osyrade Brödets Högtid och Förstlingsfrukten hänger ihop med frälsningen genom Messias, Jesus Kristus...Missa inte följande 2 avsnitt i serien "vårhögtiderna".

Sen nästa del i serien : Vårhögtiderna - "Det Osyrade Brödets Högtid" (Del 2 av 3) (Tillgänglig från den 1 April, 2021)