Ett sigill med namnet ”GedaljaPashchurs son”, en motståndare till profeten Jeremia

Ett sigill från en högt uppsatt juridisk ämbetsman till den bibliska kungen Sidkia har hittats vid en arkeologisk utgrävning i David Stad i Jerusalem daterade till tiden för Jerusalems förstörelse av Babylon, ca 2600 år sedan. Sigill-stämpeln i lera, som troligen förseglade ett officiellt dokument anger namnet ”GedaljaPashchurs son”. Enligt kapitel 38 i Jeremia kastade han tillsammans med tre andra namngivna ämbetsmän, profeten Jeremia i en uttorkad gyttjig brun utan mat och vatten. Till Jeremias räddning, fick Nubiern Eved-Melek tillåtelse av kungen att förflytta Jeremia så att han kunde överleva

:

Shefatja, Mattans son, Gedalja, Pashchurs son, Jukal, Shelemjas son, och Pashchur, Malkias son, hörde vad Jeremia sade till folket: Så säger Herren: Den som stannar kvar i denna stad skall dö genom svärd och svält och pest. Men den som går över till kaldeerna, han kommer undan med livet, han får leva. Så säger Herren: Denna stad skall falla i händerna på den babyloniske kungens här, och han skall inta den. Då sade stormännen till kungen: "Den mannen måste dö, för han sprider modlöshet bland soldaterna som är kvar här i staden och bland hela befolkningen när han talar till dem som han gör. Den mannen strävar inte efter folkets väl utan efter dess olycka." Kung Sidkia svarade: "Ni får göra som ni vill med honom." Kungen var maktlös mot dem.
Jeremia 38:1-5

 

Ett sigill med namnet ”Jukal, Shelemjas son”, ytterligare en motståndare till profeten Jeremia

Häpnadsväckande är att bara två år tidigare gjordes ett liknande fynd på nästan samma plats. Ett sigill som innehöll namnet ”Jukal, Shelemjas son”. Även han var en av de fyra som fängslade Jeremiah och fick honom slängd i brunnen men han nämns även tidigare i Jeremias 37:e kapitel skickar kung Sidkia Jukal  tillsammans med prästen Sefanja till profeten Jeremia för att uppmana honom att be för folket:

Kung Sidkia sände Jukal, Shelemjas son, och prästen Sefanja, Maasejas son, till profeten Jeremia med uppmaningen: "Be för oss till Herren, vår Gud!" Jeremia kunde då röra sig fritt bland folket; han hade ännu inte satts i fängelse.
Jeremia 37:3-4

Jukal fick i uppdrag av kungen att gå till Jeremia med uppmaningen att be för folket inför Gud. Senare är han en av dem som får Jeremia slängd i "prins Malkias brunn på vaktgården" (Jeremiah 38:6).

Enligt källa nedan skall dessa vara femte och sjätte individen som nämnts i Jeremias bok som bekräftats med arkeologiska fynd, förutom Babylons kung Nebukadnessar. Kritiker menar att Jeremias bok har skrivits långt senare men bevisen för existensen av dessa ämbetsmän tillsammans med andra arkeologiska fynd visar att detaljer i Jeremia var nedskrivna i nära samband med dessa händelser.

Läs om fynden:

https://www.hope-of-israel.org/gedaliahseal.htm

Läs om fynden:

https://watchjerusalem.co.il/33-jeremiahs-captors-discovered